Fejlstrømsafbryderen eller HPFI relæ slår fra hvorfor

Hvorfor fejlstrømsafbryderen, eller HPFI relæet slår fra kan skyldes mange årsager her forklarer vi hvad du skal gøre når fejlstrømafbryderen slår fra
Hvorfor fejlstrømsafbryderen, eller HPFI relæet slår fra kan skyldes mange årsager her forklarer vi hvad du skal gøre når fejlstrømsafbryderen slår fra

HPFI relæ slår fra her er årsagen til hvorfor fejlstrømsafbryderen slår fra derhjemme

Komplet guide med årsager til, hvorfor dit HPFI relæ slår fra, HFI relæ eller fejlstrømsafbrydere bliver ved med at slå fra

Kort fortalt så er det kun tre årsager til hvorfor dit HPFI relæ slår fra eller din fejlstrømsafbrydere slår fra, i denne artikel skal vi grave så dybt vi kan i emnet: fejlsøgning på fejlstrømsafbryderen, også kaldet HPFI, HFI og RCD relæ, at du ikke længere er i tvivl hvorfor fejlstrømsafrbydere slår fra hjemme hos dig. 

I store træk er det disse tre årsager som får dit HPFI relæ til at slå fra:

1. En beskadiget elektrisk apparat eller enhed – Nogle gange er det, det tidspunkt hvor du sætter ind et apparat stikkontakt, bemærker du synderen med det samme. Start med at frakoble alt i din eltalve og se, om HPFI relæet stopper med at slå fra. Hvis det virker, skal du begynde at tilslutte alle dine apparater og enheder igen én efter én for at se, hvilken enhed der er den defekte, der får fejlstrømsafbryderen eller HPFI relæset til at udløse. Hvis du på forhånd ved hvilket apparat det handler om så lader du bare vær med at tilslutte dem. 

2. Et overbelastet el-system – Du bør være i stand til at køre en hårtørrer, mircoovn og brødrister på samme tid, hvis dit hjems el-installation system er korrekt. Hvis du ikke kan køre to eller tre elektriske enheder som dette på samtid uden at udløse afbryderen, er dit el-system overbelastet.

3. Defekt eller dårlig ledningsføring – En ledning, der er jordet til metal, vil udløse tip HPFI relæ. Nogle gange kan et kabel knække i væggen. Når det går i stykker og bliver blotlagt kobber rører metal, vil du opleve at HPFI relæet slår fra. 

Hvordan virker en fejlstrømsafbrydere, og hvorfor HPFI relæ slår fra?

En fejlstrømsafbryder, eller et HPFI relæ som slår fra er en vigtig sikkerhedsanordning, som fungerer gennem at afbryde strømmen i dit elinstallation system, når der sket noget som ikke er normalt eller bør ske, f.eks. der opstår en overbelastning som kan lede til brande, stød og andre ulykker. Disse uheld ville være meget mere almindelige, hvis moderne hjem ikke var udstyret med en korrekt fungerende fejlstrømsafbrydere eller et HPFI relæ, eller deres “kusiner”, som er kendt som sikringer.

Derfor slår dit HPFI relæ fra 

For at forstå, hvordan et HPFI relæ slår fra eller hvordan en fejlstrømsafbryder fungerer, behøver du også have forstand på el (strøm) som i alt har tre egenskaber: modstand, spænding og strøm.

Spænding virker som tryk for at få den elektriske ladning til at bevæge sig gennem lederen. Strøm er den hastighed, hvor den “flyder”, modstand opstår, når den elektriske strøm interagerer med lederen – forskellige slags ledere tilbyder forskellige niveauer af modstand, hvilket er grunden til, at nogle materialer leder strøm bedre end andre. Dette skal fungere korrekt for at dit HPFI relæ ikke ska slå fra. HPFI relæet er indstillet sådan at de skal slå fra hvis strømmen ikke “flyder” korrekt. 

Fase-, nul- og jordledning 

Din bolig og dennes ledninger bør bestå af tre forskellige typer ledninger: en faseledning, der leder den elektriske strøm, en nulledning og en jordledning. Normalt rører de faseledningen og nul ledninger aldrig hinanden, og strømmen passerer gennem et apparat, som påfører en høj modstand mod strømmen for at holde spændingen på et sikkert niveau.

Hvis noget får fasen og nulledningen til at komme i kontakt, vil strømmen pludselig støde på en dramatisk reduceret modstand, og det kan få spændings- og strømniveauerne til at blive høje nok til at forårsage gnister og lede til brand. Når strøm- og spændingsniveauer er for høje på dit el-installation system, udløses.

Fejlstrømsafbryderen og dit HPFI relæ slår fra for at afbryde alt strøm til el-systemet, indtil problemet er løst, så kommer HPFI relæet slå fra igen og igen.

Læs mere: Hvad er en nul fejl el.

Sådan ved du, at dit HPFI relæ slår fra, eller er slået fra

Hvis strømmen er gået af i et bestemt område af dit hjem i stedet for i hele huset, eller du har flere stikkontakter, der ikke fungerer i et rum, kan problemet være banditter være: HPFI relæ slået fra. 

Dine el-installationer og dit elektriske system er beskyttet af enten en fejlstrømsafbrydere dvs. et HPFI relæ, eller sikringer. Alle boligejere bør kende placeringen af deres el-tavle hvor HPFI relæet er placeret, og åbningen til el-tavlen skal desuden være let tilgængelig og ikke blokeret af hylder, kasser eller møbler.

Hvis hver enkelt HPFI-relæ, RDC-relæ eller HFI-relæ eller sikring ikke allerede er mærket, skal du tage dig tid til at identificere hver afbryder eller sikring og det særlige område, den kontrollerer. Dette vil spare dig tid og kræfter, hvis et HPFI-relæ slår fra eller en sikring udløses/sprænger, at sørge for at markere alt i din el-tavle, så er du fri fra forvirring når skade sker.

Sådan ser automatiske sikringer ud i din el-tavle - de ligner HPFI relæet, men de er noget andet
Sådan ser automatiske sikringer ud i din el-tavle - de ligner HPFI relæet, men de er noget andet

Tips fra Autoriseret Elektriker; mærk op din e-tavle og dine afbrydere

Hvis der er to afbrydere eller sikringer til et område, såsom køkkenet, skal du sørge for at detaljere, hvilken del af køkkenet hver af de to kontakter styrer. For eksempel kan du mærke den ene kontakt “køkkenapparater” og den anden kontakt “køkkenbordudtag” eller andre betegnelser efter behov.

Hvis et HPFI-relæ eller fejlstrømsafrbydere, sikring eller automatsikring udløses, fordi den har overskredet sin maksimale strømstyrke (det er sådan, strømmen måles i ampere), vil kontakthåndtaget have flyttet sig mellem tændt og slukket position og kan vise et rødt område, der advarer dig om, at det er udløst. Afhængigt af din el-tavle forårsager “turen” nogle gange kun en lille bevægelse af håndtaget, og du bliver nødt til at se nøje på kontakterne for at se, hvilken der er udløst.

Hvordan nulstiller du et HPFI relæ som slået fra? 

For at nulstille et HPFI-relæ som slået fra, skal du slukke for afbryderen, eller HPFI relæet gennem at flytte kontakten eller håndtaget til den slukkede position og derefter tænde den igen. Af sikkerhedsmæssige årsager er det en god idé at stå ved siden af el-tavlen, bare hvis der kommer gnister fra el-tavlen, eller fejlstrømsafbryderen, når den flyttes, det er også en god idé at bære sikkerhedsbriller.

Det er også smart at have en lommelygte og batterier i nærheden af dit el-tavle for at hjælpe med at oplyse området, hvis strømmen er slukket i de mørkere årstider. Nulstil fejlstrømsafbryderen i et par minutter, før du tager stikket ud og tilslutter elementer for at finde ud af, hvad der kan have overbelastet og forårsaget hvorfor HPFI-relæet slår fra.

Hvad er en overbelastning på en elinstallation som får HPFI til at slå fra?

En elinstallation og elinstallation system kan blive overbelastet, når en elektrisk ledning/el-system modtager mere strømstyrke, end den er beregnet til at håndtere, eller kan være forårsaget af løse eller korroderede ledninger eller forbindelser. Det er en almindelig årsag til hvorfor HPFI-relæ slår fra. 

Ofte opstår der dog et overbelastet el-system, simpelthen fordi der er sat for mange ting i elinstallationen systemet, end hvad det kan håndtere. For eksempel hvis din mikrobølgeovn bliver ved med at udløse fejlstrømsafbryderen, hver gang du starter den

HPFI relæ (fejlstrømsafbrydere) udseende
HPFI relæ (fejlstrømsafbrydere) udseende

Fejlsøgning på hvorfor HPFI relæ slår fra

For at hjælpe med at finde ud af, hvad der forårsagede problemet og hvorfor HPFI relæ slår fra, skal du frakoble alle dele på el-systemet, før du nulstiller HPFi relæet. Når den er nulstillet og hvilet i et par minutter, skal du tænde eller tilslutte elementer, en ad gangen, for at finde ud af, hvad der kan have forårsaget overbelastningen. Hvis HPFI relæet eller fejlstrømsafbryderen fortsætter med at slå fra i dit hjem med jævne mellemrum, skal du muligvis installere et nyt dedikeret el-tavle. Kontakt Autoriseret Elektriker hvis du ønsker tilbud på nyt HPFI-relæ og nye elinstallationer

For at forhindre overbelastning af el-systemet kan du placere store apparater og hjemmesystemer på deres egne sikringsgrupper. 

Hvad er en kortslutning og hvorfor slår HPFI relæ fra når det opstår?

En kortslutning sker, når en varm eller aktiv elektrisk ledning og en neutral ledning berører hinanden, hvilket får en stor mængde strøm til at flyde og overbelaste kredsløbet. En kortslutning bør altid få din fejlstrømsafbrydere eller dit HPFI relæ til at slå fra, eller en sikring til at springe. En kortslutning kan også være forårsaget af problemer som løse forbindelser, eller en en skade forårsaget af dyr, der tygger på et kabel.

En kortslutning kan også være forårsaget af en defekt stikkontakt, pære, apparat eller et kabel i den faste elinstallation. Du kan selv prøve at spore kortslutningen eller ringe til en autoriseret elektriker og få hjælp. Vi tilbyder f.eks. Elektriker døgnvagt i hele København. 

Kortslutninger kan være farlige på grund af de høje temperaturer, som kan udgøre en brandfare, så fortsæt med forsigtighed, hvis du mener, at dit hjem har et problem, og søg professionel autoriseret elektriker hvis du er usikker, især hvis du ikke selv kan finde kilden.

Hvad er en jordfejl? Hvorfor får en jordfejl HPFI relæet til at slå fra?

En jordfejl kan opstå, når en varm eller aktiv ledning kommer i kontakt med jordledningen- Når der er kontakt mellem en varm og jordledning, går der store mængder strøm gennem fejlstrømsafbryderen og HPFI relæet som slår fra. Mange områder i hjemmet kræver jording for at forhindre elektrisk stød og brande, herunder i køkkener, badeværelser oh udendørs område. Jordfejl opstår normalt, når udstyret er beskadiget eller defekt og kan udgøre fare, da strømførende elektriske dele muligvis ikke længere er tilstrækkeligt beskyttet mod utilsigtet kontakt.

Husk, at afbrydere og sikringer faktisk er sikkerhedsanordninger til vores beskyttelse, når der opstår elektriske fejl. Selvom det kan være frustrerende, når et HPFI relæ slår fra, eller når en sikring springer, har denne handling faktisk klaret jobbet med at beskytte os og vores ejendom. Når du fejlfinder eller håndterer elektriske reparationer i hjemmet, skal du altid tage sikkerhed meget alvorligt og aldrig forsøge at inspicere eller reparere noget, som du ikke er sikker på er sikkert. Følg altid Sikkerhedsstryrelsens råd vedrørende sikkerhed i hjemmet. 

Hvorfor bliver mit HPFI relæ ved med at slå fra?

Hvad er det som får en fejlstrømsafbryder til at blive ved med at slå fra og udløse HPFI relæet gentagne gange? Hvis din fejlstrømsafbryder bliver ved med at slå fra, er det normalt et tegn på, at der er noget galt med dit el-system. Der kan være en kortslutning i et af apparaterne eller et sted i ledningerne. Der kan være en jordfejl, der får afbryderen til at blive ved med at udløse. Der kan være en overbelastning af el-systemet. 

Når du ikke længere ved hvad du skal gøre for at få strøm i din bolig og HPFI relæet bliver ved med at slå fra, er det eneste rigtige du kan gøre; kontakt en akut elektriker døgnvagt.

Vi er en autoriseret elektriker som gerne vil hjælpe alle dage på året og i alle vind og vejr. Kontakt os ny for akut hjælp og få løst dine problemer med et HPFI relæ som bliver ved med at slå fra!

Montering og udskiftning af gamle HPFI relæ

Hvis du mangler et HPFI relæ eller et fejlstrømsrelæ i din el-tavle, så forstår du nu nok at du har brug for et. 

Hvordan monterer man et HPFI-relæ?

Det er kun autoriserede elektriker som lovligt må montere HPFI-relæ.  I vores video kan du se vores elektriker udskifte et gammelt ødelagt HPFI og montere et nyt fungerende fejlstrømsrelæ. 

Aut. el

Aut. el

Elektriker og elinstallatør, skriver om elfaget, jeg er glad for at give gode råd og informere andre om emne relaterede til branchen

Er du det mindste i tvivl om du selv må løse en el-opgave eller har behov af en akut døgnvagt elektriker, ring til os… & forvent bedste rådgivning i den pågældende situation

10 reaktioner

 1. Tak for en god opsummering, er selv endelig fået mit el-system inkl. HPFI relæ udskiftet. Endelig slut med problemer.

  Venlige hilser her fra

 2. Hej og tak for at i gider dele med jer af så mange viden. Jeg er i tvivl om mit HFI relæ er funktionelt, så kontakter jer i dag på et tidspunkt!

  Dbh

  Kirsten

 3. HPFI relæet i min el-tavle slår fra hver gang jeg kører en opvask i maskinen på samtid som jeg vasker tøj. Kan de skyldes en fejl på et af apparaterne eller har jeg brug for flere ampere?

  1. Hej Caroline

   Tusind tak for din besked, årsagen til hvorfor HPFI relæet slår fra ved dit tilfælde kan skyldes begge dele, for at kunne afgøre lige præcis hvad der sker og hvorfor din fejlstrømsafbrydere eller HPFI relæ slår fra, så har vi brug for at tage et på dine installationer.

   Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker hjælp fra os af.

   Ønsker dig en forsat god dag!

   Mvh
   Nicolai, autoriseret elektriker

 4. Hej

  Meget fin beskrivelse….tak

  Jeg har et problem med at mit HPFI slår fra når jeg slå en bestemt sikringsgruppe(C13 automat) fra – slår jeg gruppen til igen er der ikke noget problem dvs ved “normal” drift(alle sikringsgrupper slået til) er der ikke noget problem. Problemet er kommer hvis jeg slår den bestemte sikringsgruppe fra.

  Hvad kan mit problem være – mener det kommet i forbindelse med et torden vejr.

  Vh. Martin

 5. Jeg bøvler altid med mit HFI relæ overvejer at udskifte det til et nyt HPFI relæ, hvad koster det?

  1. Hej Alya

   Der er nogle forskellige faktorer som afgør prisen på udskiftning af HPFI relæ. Kan jeg eventuelt få dig til at sende os en mail på info@autoriseret-elektriker.dk, vedhæft gerne et billede el-tavlen og på dit nuværende HFI relæ, samt husk at få noteret din adresse. Så kan du få en fast elektriker pris fra os af.

   Dbh
   Autoriseret Elektriker

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *