Sikre dig en korrekt fungerende fejlstrømafbrydere

Sikre dig at du har en korrekt fejlstrømafbrydere også kaldt; HPFI relæ, HFI relæ og RCD afbrydere

Fejlstrømafbryderen – din sikkerhed 

Fejlstrømafbryderen, som også kaldes for HPFI relæ, HFI relæ og RCD afbryder er en billig livsforsikring, som beskytter dig mod elektriske brande og stød. Fejlstrømafbryderen (HFI-relæet, HPFI-relæet eller RCD-afbryderen) afbryder strømmen hurtigt i tilfælde af fejler og skader i din elinstallationer og i tilsluttede produkter. Det fleste af os glemmer hvor vigtigt det er men, husk, at testes din fejlstrømafbrydere som minimum to gange om året.

HPFI-relæ, HFI-relæ og RCD-afbrydere i nye og gamle hjem

I mange, især nyere hjem, er der en permanent installeret fejlstrømafbrydere i el tavlen. Det er et krav for alle ny producerede bygninger. Fejlstrømafbrydere, HPFI-relæet, HFI-relæset eller RCD-afbryderen fungerer i alle elektriske systemer og er også en fremragende til at beskytte i tilfælde af forkert brug af et el apparat. Der er også permanent installerede fejlstrømafbrydere, der beskytter specifikke stikkontakter, for eksempel i badeværelse.

Hvis du ikke allerede har en fejlstrømafbrydere det vil sige et RCD-relæ, HPFI-relæ eller HFI- relæ, skal du få  en autoriseret elektriker til at installere en, det er et lovkrav. Hvis dit hjem har et gammelt elektrisk system, kan der være ekstra grunde til at have en fejlstrømafbrydere installeret som ekstra beskyttelse. Hvis din fejlstrømafbrydere blev fremstillet før 1996, anbefaler Autorisret Elektriker, at du udskifter den, da der blev indført tests i 1996 for at kontrollere, at fejlstrømafbrydere kan modstå forskellige miljøer.

Vi er en autoriseret elektriker i København som kører i alle Københavns bydele, heriblandt, Østerbro, Frederiksberg, Nørrebro og Amager

Elektrikeren

Hvem må installere et HFI, HPFI eller RCD-relæ?

For at installere fejlstrømafbrydere i faste elinstallationer skal du hyre et autoriseret elektrikerfirma til denne form for installation. Så der er intet, du selv må gøre. Men for at forebygge at have ud en elektriker så kan det være en god idé at teste sit HFI-relæ, HPFI-relæ eller RCD- afbryder 2 gange om året. Læs mere om regler omkring fejlstrømafbrydere her. 

Test din fejlstrømafbrydere regelmæssigt sådan

En fejlstrømafbrydere holder ikke evigt, som med alt andet. Alle fejlstrømafbrydere har en testknap, ofte markeret T til test, som bruges til at kontrollere dennes funktion. Test din fejlstrømafbrydere mindst to gange om året, gerne oftere. Når du trykker på testknappen, skal strømmen i huset afbrydes. Hvis strømmen ikke afbrydes, skal du straks kontakte en autoriseret elektriker. 

Slår dit HPFI relæ, eller HFI relæ fra?

Slår HFI relæset eller HPFI relæet fra, uden at du ved årsagen? Det kan skyldes flere ting. Tænk over, om du lige har tilsluttet eller brugt en ny apparat. Måske brugte du et produkt den forkerte måde? Frakobl produktet, og nulstil HPFI-relæet eller HFI-relæet. Få det defekte produkt repareret eller stop med at bruge det. 

Hvis det ikke er muligt at nulstille din fejlstrømafbrydere, selvom du har frakoblet produktet, skal du skrue alle stik ud eller slukke for alle afbrydere i kontrolpanelet. Nulstil fejlstrømafbrydere, og skru derefter stikket i stikket, eller tænd for afbryderne en efter en. Hvis fejlstrømafbrydere bliver ved med at udløses, når du har skruet et bestemt stik i eller tændt for en bestemt afbryder, er fejlen sandsynligvis i den del af dit elektriske kredsløb, der er beskyttet af det pågældende stik eller afbryderen.

Kontakt et autoriseret elinstallationsfirma for at kontrollere eventuelle fejl med fejlstrømafbrydere, eller montering af et, hvis der mangler. 

Sikre dig at du har en korrekt fejlstrømafbrydere også kaldt; HPFI relæ, HFI relæ og RCD afbrydere

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *